Komşu komşunun külüne muhtaçtır Nedir?

Hayat şartları insanları bir arada yaşamaya zorunlu kılmıştır. Bir arada yaşama sosyal hayatı, sosyal hayat da karşılıklı olarak yardımlaşmayı beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla insan her meselesini tek başına halledemez olmuş, yakınındakine başvurmak zorunda kalmıştır. Bu bakımdan komşular birbirlerine en küçük şey için bile muhtaçtırlar. Çünkü en önemsiz şeyin yokluğu, büyük bir işin aksamasına yol açabilir.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür
Kork Allah`tan korkmayandan
Korku dağları bekletir
Korkulu düş görmektense uyanık yatmak yeğdir
Korkunun ecele faydası yoktur
Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler
Köpeğe gem vurma kendisini at sanır
Köpek ekmek veren kapıyı tanır
Köpek sahibini ısırmaz
Köpeksiz sürüye kurt dalar